Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Hukuk Nasıl Doğdu
 • Toplumsal Sözleşme (Rousseau)
 • Hukuk Düşüncesinin Gelişimi
 • Bağlantılı Yazılar

  04 | Hukuk

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  İki kişi birlikte yaşamaya başlayınca kurallar başlar. Toplu halde yaşayabilmek için de ilk başta özgürlüğümüzün sınırını bilmemiz lazım. En başta bu sınırı bilmeyenler hukukun doğuş sebebini oluşturmuştur. İşte hukuk, insan davranışlarını değerlendiren, çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallardan, normlardan meydana gelen bir sistem, bir bütündür.. İnsan-insan, insan-doğa ilişkilerinin insanlığın ortak çıkarı ve huzuru için evrensel ilkelerle güvence altına alınmasıdır.

  İnsanların birarada yaşamasından doğan sorunları çözmek, insanlar arasında düzeni sağlamak için gereklidir. Aksi halde düzen bozulur. Kimsenin bir sınırı kalmaz. Kaba güç hakim olur. Kimsenin canı, fikri, yaşam alanı güvencede olmazdı. Hukukta asıl amaç toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamaktır. Yani hukuk toplumsal yaşama düzenidir. İhtiyacın nedeni budur.

  Hukuk Nasıl Doğdu


  yerleşik hayat + üretici toplum + özel mülkiyet + sınıf ayrımı + toplumsal çatışma = hukuk

  Hukuğun oluşum çizgisi:
  1. Birden fazla insanın yaşadığı yerde düzen fikrinin doğması
  2. İnsanların klan olarak yaşamaya başlaması
  3. Örf- adetlerle yönetilme
  4. Siyasal örgütlenmenin ürünü : DEVLET
  5. Bir toplumun hukuk kuralını hazırlayacak yetkili makamı seçmesi: İlk hukuk kuralı

  Toplumsal Sözleşme (Rousseau)


  1. Toplumu yöneten güç (Devlet) öncesi yönetim: örf ve adet
  2. Uyulmamasının yaptırımı: zarar görenin direnimi/toplumun direnimi/öcalma/bizzat hak alma (Öcalmanın kalıntısı:düello/kan davası)
  3. Hakeme başvurma/uzlaşı

  Hukuk Düşüncesinin Gelişimi


  Dil insanların birbirleriyle anlaşmasını sağlamak için kendiliğinden doğup gelişmiştir
  1. Hukuk insanların toplumsal ilişkilerini düzenlemek için ortaya çıkmıştır
  2. Dil bilginlerinin dilin kurallarını ortaya koymaları gibi hukuk bilginleri hukuk kurallarını, bunların ilkelerini, diğer kurallardan ayrımlarını derleyip, toplamış sistematize etmişlerdir.
  3. İlk çağlarda hukuk ve din kuralları birbirine karışmış örf-adetler biçiminde idi. Yaptırımlar dinsel idi. Laik anlayış ancak modern çağda ortaya çıkmıştır.

  Hukuk hakkında detaylı yazımızı okumak için :
  http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=2406